۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

امروز روز آذزبایجان و نه روز قدس

به نظر من ، آذربایجان خود آتشی است که شعله اش، بنیاد ظلم این سالوسان وطن فروش را می سوزاند ومقدمه ای است برای پایان بخشیدن به دروغ ونیرنگ و ریای این مزدوران .
اصلا دعوای قدس بین اسراییل وفلسطین است، ما را چه کار به دعوای دیگران.
این آقایان مزور ، برای اینکه منافع زیادی را از این قدس،قدس کردن ، سالهاست که بدست آورده اند ، نمی توانند و نمی خواهند که از منافع قدسیشان دست بردارند. آخر این آقایان ، از تسلیت به مصیبت زدگان سودی نمی برند که بخواهند با مردم ابراز همدردی کنند.
آذربایجان در ماتم است وآن وقت این احمقی نژاد ، در این روزهای غم واندوه ، بلند می شود می رود عربستان ولباس حج بر تن می کند وخندان از کاری که کرده ،  خود را مسلمانی حقیقی می داند .حتی یک پیام تسلیت که مرحمی باشد بر زخمهای مصیبت زدگان از دهانش بیرون نمی آید.
آخر این چه مسلمانی است که سرنوشت اسد و امثال اسد برایش واجب تر از مردمش می باشد. خوب معلوم است که  حمایت کردن از قدس وسوریه وامثال اینها براش منفعت دارد وتضمین بقای حکومتش در گروی  قدس  و سوریه است.
امروز روز آذربایجان است  و نه روز قدس ،امروز روز همدردی با مردم بلا دیده ی آذربایجان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر