۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

ملت ایران ، ملتی یگانه ، دست در دست همدیگر، در مقابل سختی ها


همه ی مردم ایران والبته آذربایجانی ها که جزیی از ملت ایران هستند ، یک صدا ویکپارچه ، کمک به هموطنان آسیب دیده را اولین وظیفه ی خود در این روزها دیدند.وظیفه ای که در درجه ی اول بر عهده ی حکومت بود ، که به انحا مختلف از زیر آن تفره رفت، اما همین یک صدایی و وحدت ویگانگی، ملت بزرگ ایران رابه بهترین شکل ممکن نشان داد.و این یکپارچه گی ملت ایران، خطرناک ترین چیزی است که حکومت از آن می ترسیده ومی ترسد.چرا که همواره در این سالها سعی در جدا نگاه داشتن وجلوگیری از یکی نشدن تمام اقوام ایرانی داشته ، وهر کاری که از دستش بر آمده ، از تفرقه انداختن مذهبی وقومی برای این یکپارچه نشدن کرده.حال که می بیند ،ملت ایران همگی دست در دست هم در مقابل این حوادث ، ایستاده اند ، سخت بر خود لرزیده وهر کاری می کند تا این همدلی وهمراهی مردم را خدشه دار کند.
حکومت در این سالها برای جدا کردن مردم آذربایجان ،خوزستان،سیستان وکردستان از فرستادن عوامل خود در این مناطق و به آشوب کشاندن آنها از هیچ کاری فروگذار نکرده، اما تا به امروز ومخصوصا با پیش آمدن جریانات اخیر ، تمام  نقشه هایش نقش بر آب شده.
واکنون بر ماست که در این یکپارچه گی و هم صدایی پا فشاری کنیم  ، تا بتوانیم در مقابل بلای خانمانسوز جنگ و سر کوب ملت ایران توسط حکومت ، ایستادگی کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر