۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

اگر توهین به مقدسات مسلمانان بد است ،توهین به مقدسات سایر ادیان خوب است؟

آیا تاریخ در حال تکرار است؟ آیا سیاست حزب دموکرات همان است که کارتر انجام داد؟ با نگاهی گذرا به اتفاقات بنغازی در لیبی، مصر و یمن و ...آیا اینها یادآور سیاستگذاری حزب دموکرات در زمان ریاست جمهوری کارتر نمی باشد ؟آیا اوباما می تواند چون ریگان که دیوار بزرگ و ضخیم برلین را شکست، دیوار اسلامیون افراطیِ روی کار آمده ی خاورمیانه را بشکند؟ آیا سیاست منفعل اوباما ، سر خط روزگار تلخ 57 را یادآور نمی شود؟ این است دموکراسی وعده داده ی آقای اوباما در خاورمیانه؟اگر در زمان کارتر یک سفارتخانه را گرفتند در زمان ایشان که چندین سفارتخانه را گرفته اند و علاوه بر آن چندین کاردار و سفیر را کشته اند .
اما در اینجا روی سخنم با شما تندروهای اسلامی است که همیشه باعث دردسر بوده اید، نه تنها در این زمان بلکه از صدر اسلام  و روی کارآمدنتان ،برای اثبات مدعای خودتان دست به هر جنایت و خشونتی زده اید،اگر توهین به مقدسات شما بد است ، چرا توهین به مقدسات دیگر اقوام را خوب می دانید ؟ نمونه اش حمله ی وحشیانه تان به ایران 1400سال پیش و توهین به مقدسات دین ما که در آن زمان زرتشتی بود ،شما که با زور شمشیر اسلامتان را گسترش دادید،چنانکه اگر کسی به دینتان ایمان نمی آورد خونش را مباح وقتلش را واجب می دانستید، درست همان کاری که اکنون نیز انجام می دهید. 
مگر در بازگویی تاریخ اشکالی است؟ مگر شما می توانید تاریخ را پاک کنید؟ این تاریخ خود شماست که از بازگوی اش اینگونه هراسان می شوید و آن می کنید که اکنون شاهدش هستیم ؟ آخر مگر این گفته ای که ازدواج با دختر 9 ساله جایز است از سخنان پیامبرتان نیست؟ چرا که دختر خود او در سن 9 سالگی با علی ازدواج کرد . 
مگر این حقیقت را می شود کتمان کرد ؟ مگر حکایت زید، پسر خوانده ی محمد را که در قرآن خودتان نوشته شده نخوانده اید ،مگر می توانید منکر آن شوید ؟ شما را رجوع می دهم  به سوره ی احزاب آیه های 36 تا 38 .
مگر جز این بود که پیامبر، زینب زن پسر خوانده اش را می بیند و از او خوشش می آید و سرانجام او را به زنی می گیرد ؟ 
آیا می توانید  سوره ی بقره آیه ی 191 را از قرآن حذف کنید ؟ این را از آن جهت گفتم که کشتن کافران که همانا ایمان نیاورندگان هستند در آن به صراحت گفته شده و دست شما را برای کشتن  آنها باز می گذارد و به عملتان  وجاهت قانونی و شرعی می دهد.
آیا این سخنان توهین به دیگر ادیان نیست ، یعنی کسانی که دین شما را باور دارند خوبند و دیگران بدند؟
سوره بقره آیه ی 216 خود گواه دیگری است بر این مدعا: بر شما کشتار کردن (جهاد) واجب شده است هر چند که از آن کراهت داشتید و بسا از چیزى
کراهت داشته باشید که خیرتان در آن است و بسا چیزى را دوست مى دارید و آن براى شما بد است و خدا مى داند و شما نمى دانید ( 216)

یهودیان قبیله "بنی نظیر" که از ترور شدن یکی از روساي خود بنام "کعب ابن اشرف" توسط مسلمانان و به دستور محمد، خشمگین بودند آماده طغیان شدند ولی محمد دستور به کشتار آنان داد ، آنان را محاصره کرده و نخلستان هایشان را نیز به آتش کشیدند و در پایان، آنان توسط مسلمانان غارت شدند و افراد آن قبیله ،تصمیم به ترك آن دیار گرفتند.(سوره ی حشر آیه های 3 ،4 و 5) این کشتار توسط محمد را ،به روشنی شرح  و کار محمد را درست و به جا جلوه می دهد.
آیا تاریخ را می توانید به گونه ای دیگر نشان دهید ،آیا این سخنان که همگی گفته ی قرآن است را می توانید دروغ بخوانید؟ نه اینها تاریخ است و نمی توان آنها را عوض کرد. حال چرا آن چیزی را که به درستی از تاریختان به شما می گویند ،بد می دانید و در صدد انتقام از گویندگانش بر می آیید و آن می کنید که می بینیم ، کشتن ، غارت کردن ،  به آتش کشیدن و همه ی این کار های بد در قرآن شما توصیه شده ، پس چرا گفتن حقایق شما را خشمگین می کند ، یا شما سخنان پیامبرتان را باور دارید یا به دروغ می گویید باور دارید؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر