۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

چگونه، مفهومی بنام مهدی خلق شد؟

امام دوازدهم مفهومی که بارها در مورد آن صحبت شده است اما آیا چقدر از این موضوع حقیقت دارد و چقدر از آن افسانه است؟
بنا به گفته شیعیان او فرزند حسن عسگری است اما تاریخ رسمی هرگز فرزندی برای او ثبت نکرده است پس اصل ماجرا چیست؟
واقعیت آنجاست که در دوران 3 امام آخر یعنی تقی و نقی و حسن عسگری به علت محدودیت و فشارهای شدیدی که بر این افراد وارد میشد نمیتوانستند کار جمع آوری خمس و ذکات را خود انجام دهند بنابراین این وظیفه را بر عهده ی نایبان خاص قرار دادند اما پس از وفات امام یازدهم از آنجا که این سرچشمه جوشان مادی بر روی چهار نایبش قطع شد جهت برقرار ماندن این مقرری دست به جعل فرزند برای حسن عسگری زدند و با پیش زمینه هایی که بر این باور برای شیعیان وجود داشت این مساله بعنوان یک باور برای مسلمانان درآمد
جنبشهایی که در گذشته شکل گرفته اند همه بنام مهدی بوده اند ، درزمان حال نیز جنبش ها ی زیادی بنام مهدی شکل گرفته اند، از جمله در ایران ،با نام جمهوری اسلامی ، که افراد و سران این جنبش خود را نماینده مهدی در دوران غیبت معرفی کرده اند و بعضی از اعمال و رفتار انجام شده توسط خودشان را منتسب به او می کنند و بعضا برخی افراد در راس ، مدعی ارتباط با مهدی شده و تمام امور مملکت را تحت نظر او می دانند و او را ناظر بر اعمال و کردار ملت و مملکت، در حالیکه اوضاع اقتصادی و معیشتی هر روز بدتر وسخت تر می شود ، این شرایط را به نظر امام زمان و تحت کنترل او می دانند.حتی زمانی یکی از همین دولتیان عنوان کرده بود که چون غربیها از ظهور امام زمان در عراق مطلع شدند به این کشور حمله کردند.
 همه این مسائل باعث میشود درباره این پدیده و تاثیر آن بر روی زندگی امروز ایرانیان بیشتر تمرکز کنیم و بدانیم که جنگ با خرافات و روشن نمودن آن  افکندن پرتو روشنایی بر آنان میتواند ما را در مقابل بلیه هایی مانند جمهوری اسلامی در آینده بیمه نماید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر